0

РЕГЛАМЕНТ НА КАМПАНИЯТА Black Friday

РЕГЛАМЕНТ НА КАМПАНИЯТА
Black Friday 2 2022

1. Организатор на кампанията

Кампанията “Black Friday 2 2022” е организирана от КИТЧЪН ШОП БЪЛГАРИЯ ЕООД, гр. Русе, ул. Стефан Караджа №10, партер, офис 4, регистрирана в Търговския Регистър, ЕИК 204502340, назована по-нататък Организатор.

2. Продължителност и обхват на кампанията

Кампанията се състои в периода 25 – 27 ноември 2022, в онлайн магазина на сайта на www.kitchenshop.bg, посредством настоящите разпоредби по Регламента, задължителен за всички участници. Онлайн участниците се съгласяват и приемат, че използването на сайта е възможно само чрез спазването на Общи правила и Условия и информирайки се относно Политиката за Поверителност.

3. Продукти участващи в кампанията

Продуктите, които участват в кампанията са всички продукти продавани от Kitchen Shop в магазинната мрежа и онлайн, на www.kitchenshop.bg, в периода на кампанията, включително продуктите, които са вече на промоция. Не са част от тази кампания Ваучерите Подарък продавани от Kitchen Shop.

4. Право на участие

Кампанията е за всеки клиент на Kitchen Shop, физически лица с възраст на 18 години, и/или юридически лица с местоживеене/фирмено седалище в България. В промоционалната кампания “Black Friday 2 2022” имат право на участие и служители на Kitchen Shop, но полученото намаление ням да се комбинира с намалението като служител. Чрез участието в кампанията “Black Friday 2 2022”, участниците се съгласяват с настоящите разпоредби на Регламента.

5. Механизъм на кампанията

За да вземат участие в кампанията, клиентите трябва да направят поне една покупка, в периода на кампанията, в който и да е от магазините на KitchenShop намиращи се в Румъния или на онлайн платформата на сайта www.kitchenshop.bg.

Датата на закупуване се счита за датата на крайната фактура

Всички клиенти на Kitchen Shop, които закупят продукти в периода на кампанията ще получат намаление минимум 10% на всички продукти. Намаленията ще бъдат отбелязани подобаващо чрез изписване на цените с намаление.

Броят на продуктите, които могат да бъдат поръчани ще бъде ограничен от наличните количества. В същата поръчка могат да се съберат намаления/промоционални кодове, както и да се натрупат точки по програмата за лоялност, според стойността на покупката.

В случай на възможни експлоатационни грешки нa kitchenshop.bg или на обслужващата система, включително и човешки грешки, в следствие на които цената е променена и се получава някаква незначителна цена или по-ниска такава, несъответстваща с продажната цена настроена от Продавача за този период, Продавача си запазва правото да анулира направената Поръчка, а клиентите, които са я направили ще бъдат информирани по телефона/SMS за това. Купувачът приема и се съгласява, че няма да има право на опозиция или каквито и да е други претенции относно продуктите, които са били част от дадена поръчка, която включва/съдържа експлоатационни грешки, включително и човешки грешки.

6. Данни от личен характер

Съгласно разпоредбите на действащите закони за защита на физическите лица относно обработването на данните от личен характер и свободното им движение, всички участници в кампанията са им гарантирани правата, съответно правото на информираност, правото на поправка, изтриване, ограничаване, преносимост на данните, правото на опозиция, правото да не бъдете обект на решение, основано изключително на автоматично обработване и правото да се обърнете към съда.

7. Възражения, оплаквания, спорове

Възраженията или оплакванията относно начина на протичане на кампанията, могат да бъдат подадени писмено, от участника, до седалището на Организатора, изпратени по пощата или имейл, на вниманието на Отдела по Маркетинг, използвайки данните от страницата за Контакт. Организаторът ще формулира писмен отговор на възраженията/оплакванията, следвайки да бъдат уточнени решенията от Комисията по Разследвания.

Възможните разногласия между Организатора и участниците в кампанията ще бъдат разрешени по приятелски път. В противен случай, страните ще предприемат спор за разрешаване до компетентните инстанции, съгласно законовите разпоредби.

8. Заключителни разпоредби

Регламентът на кампанията е на разположение на всички заинтересовани лица, безплатно, на сайта на www.kitchenshop.bg. Чрез участие в кампанията, клиентите изразяват своето съгласието относно съдържанието на Регламента по време на кампанията, чрез допълнителен акт, който ще бъде изложен на вниманието на публиката посредством начините посочени по-горе.

Kitchen Shop